Zpomalení Windows XP: 100% zátěž procesem svchost.exe

U jednoho z našich klientů se objevila v krátkém sledu na několika počítačích s 32-bitovými Windows XP SP3 komplikace, kdy stroje krátce po nastartování zpomalují za mez použitelnosti, mají 100% vytížení procesoru a to procesem svchost.exe .

Chyba souvisí s automatickou aktualizací systému a z našich analýz vyplývá, že se týká (a pravděpodobně může týkat) všech strojů bez ohledu na stáří instalace operačního systému Windows XP, tzn. problém mají nebo mohou mít jak čerstvé instalace, tak -jako třeba v našem případě- několik let běžící systémy. Míra nevyžádané zátěže zřejmě souvisí také s instalovanými softwarovými produkty Microsoft, tedy kromě operačního systému také Office, .NET a další.

Zatím nejspolehlivějším řešením problému je ruční instalace kumulativního aktualizačního balíku Aktualizace zabezpečení aplikace Internet Explorer 8 for Windows XP (KB2879017) . Balíček je s necelými 10MB relativně malý, po jeho instalaci může (a nemusí) nastat ještě únosně krátká doba vytížení procesoru, kterou by měla následovat standardní stavová nabídka automatické aktualizace.

Instalaci záplaty byste měli zvládnout bez potíží sami, pokud se nicméně dostanete do potíží, nebojte se nám ozvat, rádi vám pomůžeme.

Doplněno 15.11.2013 14:24

Pokud je váš počítač vytížen do té míry, že není možné po jeho zapnutí provádět téměř žádné operace, zkuste jej před zapnutím odpojit od sítě (pevné i bezdrátové), naistalovat aktualizační balíček z flash paměti a před dalším zapnutím počítač opět k síti připojit.

Doplněno 15.11.2013 14:49

Jak servisní práce postupují, ukazuje se, že některé stroje po instalaci záplaty a následném restartu znovu padají do 100% vytíženého nepoužitelného stavu. Jedna možnost je vyčkat, než počítač synchronizuje aktualizace s databází Microsoft Update a nabídne vám automatickou aktualizaci tak, jak jste zvyklí. Druhou možností je z nabídky Start spustit ruční aktualizaci Windows a v následně otevřeném okně Internet Exploreru spustit expresní instalaci. Pozn.: U některých strojů je tento krok irelevantní.

This entry was posted in blog and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.